Теми курсових та дипломних робіт з міжнародної економіки

 • Політико-правове середовище функціонування міжнародної компанії
 • Економічне середовище функціонування міжнародної компанії
 • Валютне середовище функціонування міжнародної компанії
 • Торгівельна діяльність міжнародної компанії
 • Інвестиційна діяльність міжнародної компанії
 • Геополітичні аспекти міжнародного бізнесу
 • Міжнародний бізнес як фактор геополітики
 • Визначення структури експортного портфеля підприємства.
 • Цінова стратегія підприємства на зовнішньому ринку.
 • Контрактне виробництво як бізнес-модель взаємодії із зарубіжними партнерами підприємства. Спільне підприємство як бізнес-модель взаємодії із зарубіжними партнерами.
 • Управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 • Глобальна інформатизація як компонента міжнародного бізнесу
 • Дослідження інформатизації в міжнародному бізнесі
 • Сучасні тенденції розвитку торгівельно-економічних процесів в міжнародному бізнесі
 • Вибір стратегії ціноутворення фірми при виході на міжнародний ринок Факторинг в міжнародному бізнесі
 • Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
 • Оптимізація стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту
 • Інноваційний розвиток як чинник конкурентоспроможності підприємств
 • Стратегії організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Інноваційний менеджмент міжнародної компанії
 • Розвиток міжнародного бізнесу в умовах активного впровадження інновацій
 • Глобальний бренд-менеджмент та управління брендом на міжнародних ринках.
 • Управління портфелем брендів міжнародних транснаціональних корпорацій.
 • Форми спільного міжнародного підприємництва та механізми його реалізації в Україні.
 • Особливості страхування у зовнішньоторговельній моделі підприємства.
 • Капітал торгової марки як фактор забезпечення стабільності фірми на міжнародному ринку.
 • Аналіз причин виникнення криптовалют в зрізі стагнації світової економіки
 • Комерційна логістика в системі сучасних міжнародних економічних відносин
 • Вплив торгових санкцій на розвиток економік світу
 • Економічні передумови IT-аутсорсингу в Україні та його наслідки
 • Європейська бізнес-міграція і її вплив на економіку України
 • Міжнародний франчайзинг як спосіб просування товарів на світовий ринок
 • Значення транзитного потенціалу для розвитку міжнародного бізнесу України
 • Управління ризиком в міжнародному бізнесі (на прикладі).
 • Аналіз країнових ризиків в аспекті ведення міжнародного бізнесу Міжнародний офшорний бізнес Міжнародна реклама 8. Доц. Кондратенко Н.Д. Міжнародний бізнес підприємства в умовах глобалізації ринку Характерні особливості світового ринку інформаційних послуг Бізнес-планування маркетингової діяльності фірми на зовнішньому ринку (на прикладі…). Інтеграція міжнародного інформаційного бізнесу України у світовий інформаційний простір Інформаційні технології в системі міжнародного бізнесу 9. Доц. Шаповал В.І. Культурна складова в аналізі зовнішнього середовища міжнародного бізнесу Переорієнтація міжнародного бізнесу України на країни Середнього Сходу та Північної Африки Нові засади ведення міжнародного бізнесу із постсоціалістичними країнами 10. Проф. Сідоров В.І. Передумови та фактори формування українських ТНК Управління експортною діяльністю підприємства (на прикладі ….) 11. Проф. Лазаренко В.Є. Міжнародні ланцюги постачання Крос-культурний менеджмент в міжнародних компаніях 12. Доц. Соболєва М.В. Стратегії фінансування діяльності міжнародного бізнесу Інституційні чинники розвитку міжнародного бізнесу 13. Доц. Лєгостаєва О.О. Механізми ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Формування системи cтратегічних рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Управління економічною безпекою у зовнішньоекономічній діяльності підприємства Міжнародні розрахунки як засіб підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства