Бакалаврська робота

В цій статті ми відповімо на всі питання, що можуть виникнути у Вас при написанні бакалаврської роботи.  Замовлення бакалаврської роботи, не лише економіка Вашого часу, також це є гарантом успішного захисту роботи.

Що таке бакалаврська робота?

Бакалаврська робота –  це важливий вид університетської роботи, яка відбувається під керівництвом наукового керівника. В процесі написання бакалаврської, студент отримує як теоретичні знання, так і проявляє практичні навички своєї роботи. Кваліфікаційна робота являє собою дослідження питання, що містить в собі певні елементи, новизну, пошук нової інформації, актуальність дослідження. Написання бакалаврської роботи визначає підготовку студента аналізувати, вміння творчо та логічно мислити, навички підбирати інформацію та формувати роботу в цілому щоб отримати кваліфікацію бакалавра по Вашій спеціальності.

Як написати бакалаврську роботу? Поради

Обов’язковою порадою до виконання роботи є вміння застосовувати свої знання і вміння на практиці, оволодіння навичками під час проходження практики, написання курсових робіт та інших наукових робіт. Важливим є пошук інформації серед різноманітних ресурсів, щоб надати актуальну інформацію по роботі. Але не забувайте звертати увагу на методичні рекомендації до Вашої роботи, так Ви зможете структурно слідувати написанню роботи.

Як відбувається захист бакалаврської роботи?

Захист бакалаврської роботи відбувається в складі комісії, членами якої можуть бути не лише Ваш керівник та викладачі кафедри. Членами комісії можуть бути викладачі інших факультетів, доценти, кандидати наук. Під час Вашого захисту можуть бути Ваші колеги з групи, які можуть задавати Вам релевантні питання до тематики бакалаврської роботи.

Чи потрібні роздаткові матеріали та презентації?

Написання бакалаврської роботи завідомо визначає в собі додатковий роздатковий матеріал. Ви вже є студентом четвертого курсу і Ваш рівень знань повинен відповідати Вашій спеціалізації. Якщо Ваша тема має багато ілюстрацій, Ви можете роздрукувати фото і підписати їх, так Вашій аудиторії буде простіше наочно зрозуміти матеріал, який включений в саму роботу у вигляді ілюстрацій, рисунків та таблиць . Іншим варіантом є презентація, Ви зможете висвітлити текстову частину роботи і графіки, які не є у Вашому публічному виступі.

Що таке додатки?

Додатки є продовженням бакалаврської роботи та розміщується на наступних сторінках після роботи. Важливо щоб кожен додаток розміщувався на окремому аркуші та мав назву, щоб при розставленні посилань було зручно їх позначати у тексту. Додатками можуть бути графіки, таблиці, фото, копії документів.

Що таке методичка/методичні матеріали?

Методичні рекомендації – це навчальне видання щодо роз’яснень написання Вашої бакалаврської роботи. Вона може містити вказівки щодо оформлення роботи, структури роботи, обсягу або ж зразків виконання роботи. Цей документ є незамінним при написанні наукових робіт.

Скільки сторінок в бакалаврській роботі? Який об’єм?

Обсяг Вашої бакалаврської роботи визначається згідно методичних рекомендацій Вашого університету. Зазвичай достатньо 50-60 сторінок основного тексту, не враховуючи додатки в роботі. Не є виключенням роботи з більшим обсяг, це є специфічним для університетів, де потрібно надати більше огляду питанням у практичній частині роботи, тоді обсяг перевищує 70 сторінок основного тексту.

Теми бакалаврських робіт

Студенти зазвичай отримать список тем бакалаврських робіт на кафедрі за 7-8 місяців до захисту. Радимо вибирати близьку для Вас тему, в якій Ви розбираєтесь та вона не буде для Вас нова. Якщо ж у всьому списку Ви не обрали бажаної для себе теми, можете запропонувати наковому керівнику свою власну тему, аргументуючи, чому саме Ви хотіли б писати роботу за цією тематикою. Вдало вибрана тема, це 50% успіху хорошої роботи.

Оформлення бакалаврських. Вимоги

Зазвичай бакалаврські роботи оформлюються за стандартами загальних вимог, які можна знайти у відкритому доступі. Проте, часто в університетах надають свої власні вимоги щодо оформлення робіт. Прикладом може бути написання анотацій, статтей для публікації( у збірнику чи на конференції). Щоб вдало написати, оформити та захистити роботу варто завчасно уточнити за якими саме методичними рекомендаціями потрібно писати роботу.