Реферат

Якщо Вам потрібен такий тип роботи як реферат, ми зможемо надати чітку інформацію щодо даного типу роботи та відповіді на усі питання Ви зможете знайти саме тут.

Що таке реферат?

Реферат- це короткий виклад інформації з певного питання, джерелами якого можуть наукові статті, інтернет джерела. Інформація може бути зібрана з одного або декількох джерел.

Як написати реферат? Поради

Щоб написати реферат Вам потрібно дотримуватись декількох порад, зокрема це чітка незмінна структура роботи. Наступне це інформація має бути з декількох джерел, також реферат не потребує оцінки фактів, тут потрібно лише чітко висвітлити інформацію по темі.

Як відбувається захист реферату?

Захист зазвичай відбувається перед колегами по групі та викладачем. Це коротка доповідь на 5 хвилин. Іноді реферати просто віддають на кафедру без публічного захисту, адже це простіший вид роботи і часто керівник просто перевіряє роботу та виставляє бал.

Чи потрібні роздаткові матеріали та презентації?

Для такого типу роботи як реферат не потрібен роздатковий матеріал. Якщо Ваш керівник рекомендує для Вашої роботи використати наочний матеріал і Ваша тема цього вимагає, Ви можете зробити презентацію, або роздрукувати фотографії.

Що таке додатки?

Реферат не передбачає використання додатків у роботі.

Що таке методичка/методичні матеріали?

Методичні рекомендації – короткий опис вимог щодо написання реферату, зазвичай це короткі вимоги щодо структури роботи, оформлення, можливий зразок змісту роботи.

Скільки сторінок в рефераті? Який об’єм?

Є різні види рефератів, зокрема це: реферат-огляд, реферат-доповідь, реферат-конспект та реферат-резюме. Обсяг залежить залежно від типу роботи. Він може складати від 10 сторінок і сягати 25-30 сторінок.

Теми рефератів

Теми рефератів розподіляють між студентами у групі. Якщо такого переліку немає, студент самостійно обирає тему роботи в якій Він зацікавлений. При необхідності Ви можете порадитись з керівником, можливо Він дасть Вам більш чіткі вказівки щодо вибору теми роботи.

Оформлення рефератів. Вимоги

Кожна робота що має реферативний характер, оформлюється згідно державних вимог, якщо у університеті не виокремлено додаткових вимог. Загальна структура реферата: титульний аркуш, зміст, вступ, розділи, висновки та перелік використаних джерел. Є реферати котрі не потребують змісту. При замовленні Вам запропонують написати план, Ви ж вирішуєте його доцільність згідно вимог до роботи.