Теми дипломних та курсових робіт з адміністративного права

 1. Міжнародне право та конституційне право: співвідношення понять
 2. Реформування конституційного правосуддя.
 3. Поняття та зміст політико-територіальної організації публічної влади.
 4. Загальна характеристика статусу Конституційного Суду України.
 5. Невизначеність змісту інституту розпуску парламенту.
 6. Правовий статус окупованих територій України.
 7.  Конституційна відповідальність уряду.
 8. Суперечливі положення в КУ 1996р., щодо політичної відповідальності КМУ перед Президентом України та ВРУ.
 9.  Передумови відновлення АРК в складі України.
 10. 10.  Загальна характеристика статусу Президента України.

11. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування.

12. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

 1. 13.   Парламентський контроль та його основні форми.
 2. 14.  Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування.
 3. 15.  Основні конституційні засади організації державної влади.
 4. 16.  Використання практики Європейського суду з прав людини в конституційному судочинстві України.

17. Роль  засобів масової інформації в конституційному праві.

 1. 18.  Поняття та зміст свободи вираження поглядів.
 2. 19.  Поняття, сутність та конституційні засади формування громадянського суспільства.
 3. 20.   Інституційні гарантії основних прав і свобод.

21. Процесуальні гарантії основних прав і свобод.

 1.  Поняття та структура конституційного статусу особи.
 2.  Пряма дія конституційних норм в системі  поточного законодавства.
 1. Культурні права та свободи людини і громадянина.
 2. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав та свобод до Європейського Суду з прав людини

24. Юридична природа конституційних обов’язків.

25. Конституційний статус релігійних організацій.

26. Компетенція Кабінету Міністрів України.

 1. 27.  Процедура розгляду справ у Конституційному Суді України.
 2. 28.  Конституційні засади унітарного державного устрою в Україні
 3. 29.  Міжнародне право та державний суверенітет. 
 1. Виконавча влада, державне управління та адміністративне право: співвідношення понять.
 2. Нові підходи до визначення предмету адміністративного права.
 3. Класифікація та зміст принципів адміністративного права.
 4. Наука адміністративного права та перспективи її розвитку за стратегією розвитку «Україна 2020».
 5. Адміністративна деліктоздатність суб’єктів.
 6. Структура адміністративно-правових норм та практика їх застосування.
 7. Види адміністративно-правових відносин.
 8. Поняття та види звернень громадян.
 9. Поняття, елементи та сутність адміністративно-правового статусу.

10. Структура та правові основи діяльності органів місцевого самоврядування.

11. Центральні органи виконавчої влади: види, структура, завдання діяльності.

12. Місцеві адміністрації та місцеві ради: співвідношення понять та повноважень.

13. Поняття, види та правові основи діяльності державних установ.

14. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань .

15. Адміністративний договір.

16. Порівняльний аналіз адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

17. Рада національної безпеки і оборони України та її адміністративно-правовий статус.

18. Державний контроль і нагляд у сфері економіки.

19. Система державних органів управління промисловістю.

20. Управління сільським господарством (агропромисловим комплексом).

21. Система органів управління житлово-комунальним господарством.

22. Правові основи управління інфраструктурою.

 1. Методологія адміністративного права
 2. Поняття та види адміністративних послуг.
 3. Адміністративно-правова відповідальність за корупційні правопорушення.
 4. Поняття та види джерел адміністративного права.
 5. Характеристика адміністративно-правового режиму законності.                                  
 1. Правовий статус державних інспекцій як центральних органів виконавчої влади» (Грицан О.А,)
 2. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні  ( Розвадовський В.І.)
 3. Конституційно – правовий статус прокуратури України( Розвадовський В.І.)
 4. Використання кіберзброї та іі вплив на подальший розвиток міжнародного гуманітарного права (Пташник І.Р.
  1.  Діяльність суб’єктів адміністративного права щодо профілактики правопорушень (Петровська І.І.)
  2. Рентна плата: поняття, види, порядок стягнення. (Петровська І.І.)