Теми дипломних та курсових робіт з цивільного права

 1. Правове регулювання створення публічного акціонерного товариства.
 2. Правове регулювання злиття та приєднання комерційних банків.
 3. Правове регулювання ліквідації господарських товариств.
 4. Укладання цивільно-правового договору.
 5. Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов’язань.
 6. Правове регулювання формування статутного капіталу акціонерного товариства.
 7. Свобода договору в цивільному праві.
 8. Договір будівельного підряду.
 9. Договір факторингу в системі банківських договорів.
 10. Договір купівлі-продажу цінних паперів.
 11. Договір найму нежитлового приміщення.
 12. Договір фінансового лізингу.
 13. Кредитний договір в системі банківських договорів.
 14. Договір роздрібної купівлі-продажу.
 15. Речові способи захисту права власності.
 16. Договір простого товариства.
 17. Договір управління майном.
 18. Органи управління в акціонерному товаристві.
 19. Перетворення як форма реорганізації господарського товариства.
 20. Укладання договору ренти.
 21. Договір позики.
 22. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення.
 23. Право користування чужим майном.
 24. Припинення договору за цивільним законодавством України.
 25. Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло.
 26. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб.
 27. Цивільно-правові договори як підстави виникнення права приватної власності громадян.
 28. Прострочення виконання договірного зобов’язання.
 29. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України.
 30. Право на справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві.
 31. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права.
 32. Експертиза в цивільному процесі.
 33. Судові витрати в цивільному судочинстві.
 34. Цивільна процесуальна правосуб’єктність.
 35. Участь органів державної влади, місцевого самоврядування в цивільному процесі.
 36. Треті особи в цивільному процесі.
 37. Особливості визнання і виконання рішень іноземних судів.
 38. Роль і значення судової практики в цивільному судочинстві.
 39. Проблеми аналогії в цивільному судочинстві України.
 40. Доказування в цивільному процесі.
 41. Правова допомога в цивільному судочинстві.
 42. Зловживання цивільними процесуальними правами і заходи з його попередження і припинення.
 43. Касаційне провадження в національному і зарубіжному цивільному процесуальному праві.
 44. Заочний розгляд справи в цивільному процесі.
 45. Забезпечення позову в цивільному процесі.
 46. Становлення інституту наказного провадження.
 47. Апеляційне оскарження судового рішення.
 48. Судовий контроль за нотаріальною діяльністю.
 49. Третейські суди в системі цивільної юрисдикції (проблеми статусу, судового контролю і виконання рішень).
 50. Реалізація конституційних принципів правосуддя в цивільному судочинстві.
 51. Участь адвоката в цивільному процесі.
 52. Порядок підготовки справи до судового розгляду.
 53. Справи про захист честі, гідності і ділової репутації.
 54. Справи про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом і іншим пошкодженням здоров’я працівникові при виконання ним трудових обов’язків.
 55. Добровільне представництво в цивільному процесі.
 56. Позов в цивільному процесі.

1. Особливості цивільного права як галузі приватного права. 2. Спільне та особливості цивільного права України та зарубіжних країн. 3. Характеристика та вдосконалення цивільних правовідносин. 4. Правове регулювання статусу суб’єктів цивільних правовідносин. 5. Статус юридичних осіб за цивільним законодавством України. 6. Правовий статус об’єктів цивільних прав. 7. Захист особистих немайнових прав та його вдосконалення. 8. Правочини за законодавством України та вдосконалення судової практики щодо них. 9. Представництво і довіреність: правове регулювання та практика застосування. 10.Практика здійснення захисту цивільних прав та її вдосконалення. 11.Характеристика та в вдосконалення права власностів Україні. 12.Законодавче регулювання набуття та припинення права власності. 13.Право спільної власності та шляхи його вдосконалення. 14.Правовий статус інших речових прав за цивільним законодавством України. 15. Захист права власності: практика здійснення та її вдосконалення. 16.Право інтелектуальної власності в Україні і світова організація інтелектуальної власності. 17.Регулювання та вдосконалення авторського права України. 18.Регулювання та вдосконалення патентного права України. 19. Захист права інтелектуальної власності та його вдосконалення. 20.Засади регулювання та здійснення зобов’язальних прав. 21.Договір у цивільному праві та у суміжних галузях права