Звіт з проходження практики

Неодмінною частино навчання для переходу студентів на старший курс у є проходження практики. Для отримання хорошої оцінки з практики потрібно не лише якісно виконати поставлені завдання з конкретного питання, важливо правильно написати звіт. До оформлення звіту варто поставитись уважно, та підготувати усі супроводжуючі документи для написання звіту.

Що таке звіт проходження практики?

Звіт являє собою матеріал, в якому оброблена і структурована інформація з того підприємства, на якому ви проходили практику. Складністю для кожного студента є написання даного звіту не тільки через великий обсяг роботи і нестачі часу, але ще й тому, що для звіту потрібен великий масив приватної інформації, яку готовий надати далеко не кожна компанія або організація.

Як написати звіт проходження практики? Поради

Проходження практики студентами має на меті: засвоєння отриманих в процесі навчання теоретичних знань за обраним фахом, отримання практичного досвіду для майбутнього працевлаштування;  збір документів) для оформлення курсової або дипломної роботи. Щоб вдало написати звіт потрібно відвідувати практику та щодня виконувати поставленні завдання, так Ви зможете зробити детальний опис роботи.

Як відбувається захист звіт з проходження практики?

Захист практики проводиться при Вашому керівнику практики та Ваших колег у групі. Під час захисту Ви можете задіяти презентаційні матеріали що безсумнівно додасть Вам балів до роботи. Якщо Ви даєте чіткі відповіді на запитання від керівника, однозначно можете розраховувати на оцінку відмінно.

Чи потрібні роздаткові матеріали та презентації?

Роздатковими матеріалами у звіті практики можна вказати, супроповоджуючу документацію, копії установчих документів. Якщо є матеріали які потребують візуалізації, Ви можете показати це під час презентації, адже в роботі можна показати структуру колективу, документації, чи розрахунки.

Що таке додатки?

Викладачі освітніх установ наполягають на подачі разом зі звітом з практики деякої додаткової інформації про організацію (установу, підприємство), де студент проходив практику, зокрема: установчі документи (копії), якщо ці документи не становлять комерційної таємниці; посадові інструкції та штатний розпис працівників, де студент проходив практику (копії); деякі типові договори (контракти), які використовуються в діяльності підприємства;статистична звітність, розрахунки, таблиці та інша додаткова інформація, з якою практикант ознайомлюється в ході роботи. Вся додаткова інформація долучається до звіту, заохочується якнайбільший її обсяг.

Що таке методичка/методичні матеріали?

Методичні рекомендації у випадку зі звітом це основні вимоги щодо виконання роботи, прикладу оформлення супроводжуючих документів за місцем де буде проводитись практика. Вони містять зразок оформлення щоденника, інформації щодо обсягу, оформлення, додатків.

Скільки сторінок має бути звіт з проходження практики? Який об’єм?

Основна частина роботи звіту складає 15-20 сторінок. У першому розділі наводять організаційно-правову структуру підприємства, другий розділ передбачає характеристики підприємства, його функцій. Обсяг заключної частини становить 1-2 сторінки, вони супроводжуються висновками.

Теми звіт проходження практики

Теми звіту практики формуються залежно від підприємства( установи) де Ви проходите практики. Місце проходження практики Ви можете обрати самостійно та подати запит у декілька установ.

Оформлення звіт проходження практики. Вимоги

Щоденник з практики заповнюється кожного дня протягом усього часу проведення практики студентом на підприємстві (установі). Записи з описом функцій або документів, з якими він ознайомився, проводяться практикантом у вигляді таблиці за кожний день роботи на підприємстві. Керівник практики від підприємства проводить щоденне оцінювання виконаних студентом робіт (функцій) та позначають це у щоденнику закріплюючи підписом. Щоденник з усіма записами за період практики перевіряється керівником практики від підприємства та засвідчується печаткою організації. Викладач перевіряє правильність записів і, якщо не має зауважень до проведеної роботи, підписує щоденник.