Магістерська робота

В цій статті ми відповімо на всі питання, що можуть виникнути у Вас при написанні магістерської роботи. Підготовка до магістерської роботи відбувається ще на початку вступу на магістратуру, адже магістр повинен володіти ерудицією, сучасними інформаційними технологіями, бути готовим до плідної праці та аналізу по Вашій тематиці.

Що таке магістерська робота?

Магістерська робота – це науково — дослідна робота що має кваліфікаційну функцію, та виконується студентом для отримання наукового ступеня магістра. Головне завдання показати свій науковий рівень, уміння вести науковий пошук, аналізувати інформацію. Магістерська робота має узагальнюючий характер та містить оригінальний практичний доробок студента, в розробці якого є інформація по підприємсту, установі, організації.

Як написати магістерську роботу? Поради

Окрім вибору теми роботи, варто визначити терміни виконання роботи, щоб забезпечити час на коригування роботи в разі необхідності. Після вибору тематики, варто забезпечити себе різноманітними джерелами інформації для якісного виконання роботи, або ж знайти сервіс де зможуть виконати роботу. Не варто забувати в такому разі надати всю інформацію по роботі, зокрема це методичні рекомендації, план роботи чи звітність.

Як відбувається захист магістерської роботи?

Захист магістерської роботи проводиться на відритому засіданні державної екзаменаційної комісії в складі якої мають бути присутніми голова комісії та половина їх складу. Студент готує доповідь на 15-20 хвилин під час якої викладає основну інформацію по роботі, завдання, мета, об’єкт та предмет дослідження, огрунтування викладеної теми, та основний матеріал роботи та узагальнити свій виступ висновками. В подальшому комісія можете задавати питання, головне відповідати, чітко, зрозуміло. Після виступу оголошуються результати та основні зауваження та переваги роботи.

Чи потрібні роздаткові матеріали та презентації?

Під час магістерської роботи Ви можете задіяти роздатковий матеріал, його можна зачерпнути з текстової частини роботи. Якщо ілюстративного матеріалу досить багато, цілком достатньо буде 2-5 фото щоб на період захисту члени комісії змогли їх переглянути повністю. Іншим видом подання наочного матеріалу є презентація. Цілком досить буде 10-15 слайдів які розкривають зміст роботи і обов’язково супроводжуються з доповіддю роботи.

Що таке додатки?

Додатки наводяться в кінці роботи після списку літератури. Додатки мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи магістра (це можуть бути таблиці, графіки, ілюстрації, фотографії). Вони позначаються не цифрами, а літерами Додаток А, Додаток Б, Додаток В, в правому верхньому кутку, таким чином при позначенні додатків у тексті, їх можна буде зазначити відповідною назвою.

Що таке методичка/методичні матеріали?

Методичні рекомендації — це навчально — виробниче або практичне видання вказівок щодо виконання роботи. За допомогою методичних рекомендацій Ви зможете чітко визначити структуру роботи, загальні вимоги щодо оформлення, та рекомендації щодо виконання. Методичні рекомендації складаються для студентів щоб забезпечити їх основними настановами для роботи і в подальшому вдалого написання роботи.

Скільки сторінок в магістерській роботі? Який об’єм?

Обсяг магістерської роботи перевищує 70 сторінок основного тексту не враховуючи список використаних джерел. Перелік використаних джерел нараховує від 70-80 позицій. Проте є університети де обсяг робіт складає від 90 до 100 сторінок.  Всю інформацію варто переглянути в методичних рекомендаціях. При замовлення магістерської роботи обов’язково потрібно узгодити обсяг роботи в університеті з керівником.

Теми магістерських робіт

Теми магістерських робіт зазвичай є в переліку складеного на кафедрі, де Ви можете обрати тему яка Вам підійде. Або ж при написанні Вашої дипломної Ви можете продовжити дану тематику, обравши ідентичну тему лише розширивши практичний розділ. Таким чином у Вас буде вже напрацьований матеріал для подальшої роботи.

Оформлення магістерських. Вимоги

Оформлення всіх магістерських робіт виконується згідно методичних рекомендацій. Ваша робота повинна бути актуальною, принципово містити новий матеріал та оформлення згідно усіх рекомендацій до роботи. Якщо Ви будете робити замовлення магістерської роботи не забудьте надати методичні рекомендації, в разі їх відсутності, роботу буде зроблено за загальними вимогами.