Мабуть жодна курсова робота студента не обходиться без додатків, адже такі елементи дозволяють сприймати матеріал більш цілісніше і навіть цікавіше.
До додатків відносять ілюстрації, які бувають у вигляді схем, таблиць та діаграм.
Відразу маємо сказати, що додатки не мають займати більше, як п’яту частину курсової роботи. Тобто оптимальна кількість додатків у курсовій складає 1-4 шт.
Кожен із таких варто розміщувати на нових сторінках і лише після того, як у тексті зазначене посилання на певний додаток, тож розміщати такі елементи хаотично – груба помилка. Кожен додаток повинен мати свою логічну назву, котра відповідатиме матеріалу, що розміщений в ньому. Але не слід робити такі назви занадто довгими, достатньо буде всього лише одного речення.

Які існують додатки, ми розглянули, проте пропонуємо більш детальніше ознайомитися із тим, як потрібно оформляти кожен із них у самому тексті.

Як підписувати ілюстрації у курсовій

Всі ілюстрації в тексті оформляють таким чином, щоб вони логічно відповідали тексту, тобто після першого посилання на них або ж на наступній сторінці. Між ілюстраціями та текстом необхідно пропускати один рядок, це робиться для їхнього більш ціліснішого сприйняття.  Ілюстрації слід позначати словом «Рисунок», після чого вказати їхній порядковий номер та назву.
Наостанок маємо сказати, що якість відтворення ілюстрацій дуже важлива, а тому вони мають бути чіткими та якісними.

Оформлення схем у курсовій

Схеми – це зображення, що передають інформацію за допомогою умовних позначень. Кожна складена вами схема має бути пов’язана із вашим текстом, не копіюйте такі елементи у чужих роботах, це має бути унікальний елемент, складений лише вами.
Використання схем у курсовій, дозволяє розкласти текст немов по поличках, у Word можна знайти багато таких заготовок і експериментувати над ними. Тут можна скласти такі схеми, котрі будуть відповідати цілком і повністю вашій роботі.

Оформлення таблиць у курсовій

Кожна таблиця повинна мати назву, і така назва розміщується над самим елементом, назву позначають словом «Таблиця». Таблицю розміщують відразу після першої її згадки у тексті. Заголовки колонок необхідно писати із великої літери, а от підзаголовки з малих літер.
Якщо у таблиці багато колонок, то її можна розділяти на два аркуша, але при перенесенні на інший аркуш обов’язково дублювати назву та порядковий номер таблиці. При складанні таблиць, необхідно дотримуватися чіткості, стислості та лаконічності.
Назви заголовків у таблиці курсової роботи завжди мають писатися в однині.
Шрифт лише чорного кольору, розмір не менше 10.

Зазвичай таблиці не можна оформляти кольоровим шрифтом, курсиви, підкреслення теж не дозволені, проте це завжди можна уточнити у наукового керівника.
Також варто звертати увагу на те, щоб у роздрукованому вигляді не втрачалася якість таблиці, після такого може знадобитися редагування таблиць.

Оформлення діаграм у курсовій

Кожна діаграма, як і всі інші додатки у курсовій – має бути підписана та пронумерована. Над діаграмою вказується порядковий номер і через тире вказується назва.
Важливо дотримуватися єдиного правила при складанні діаграм – вони мають бути цілком прив’язані до тексту, тобто використовувати діаграми не по тематиці роботи – не можна. Адже це значно вплине вашу оцінку.
Текст у діаграму вноситься досить легко, проте необхідно слідкувати, щоб після внесення він групувався в блоки.
Що стосується розташування діаграми в тексті, то її розміщують відразу після згадки на неї у тексті.
І якщо у таблицях використовувати кольорові шрифти не дозволяється, то у діаграмах навпаки – експериментувати із кольорами тут можна. Фантазуйте настільки, наскільки вам дозволяє ваша фантазія.

Кожен студент має пам’ятати, що без схем, таблиць, діаграм та ілюстрацій – матеріал курсової може виглядати нудно й прісно. Проте тут ще й важливо не перестаратися, у всьому необхідно тримати баланс.
Використання чужих таких елементів доречне у роботі лише тоді, коли ви посилаєтеся на думку інших, наприклад вчених та інших авторитетних осіб. Проте у такому випадку варто давати посилання на джерело, в якому було взято даний елемент.