Цілком очевидно те, що кожен студент старається оформити свою дипломну роботу якнайкраще, адже це відіграє важливу роль у її оцінюванні.
Якщо говорити про роль додатків у дипломній, то вона не менш значна, і до речі, викладачі дуже люблять, коли у роботі студента містяться такі елементи, а все тому що зазвичай це гарно оформлена інфографіка, де мінімум слів, натомість максимум красивих ілюстрацій, схем, таблиць та діаграм.
Саме тому не варто нехтувати такими додатками, адже цю частину роботи рекомендується обов’язково вносити в свою роботу.
Якщо ми говоримо про оформлення додатків, то до кожного із них є свої певні правила, ознайомитися з якими ви можете у даній статті.

Як підписувати ілюстрації у дипломній

Ілюстрації необхідно подавати відразу після тексту, у якому вони згадані, або на наступній сторінці. Позначають такі елементи словом «Рисунок», і обов’язково вказують порядковий номер ілюстрації та номер розділу. Між останнім реченням та самою ілюстрацією має бути відступ – один рядок. Якщо ілюстрація більша за розмір аркуша А4, то таку рекомендується розміщувати в Додатках.
Кількість ілюстрацій у дипломній роботи визначається лише змістом роботи, тому такі елементи варто використовувати так, щоб зберегти баланс, щоб не «перенаситити» роботу, але й не зробити їх занадто мало.

Оформлення схем у дипломній

Коли студентом оформляються схеми, то тут варто пам’ятати одне: дуже важлива їх легкість у читанні і максимальна зрозумілість, саме тому робити маленькі букви у схемах – не рекомендується. Адже нікому не буде зручно їх читати, варто це враховувати.
Програма Word дозволяє обрати оформлення схем на будь-який смак, тому тут можна експериментувати, головне пам’ятати, що такі елементи мають бути доцільними у вашій роботі, схеми не варто копіювати з інших робіт, адже це має бути суто унікальний матеріал.

Оформлення таблиць у дипломній

Використання таблиць у дипломній роботі здатні зробити матеріал більш зрозумілим та легким до сприйняття. Таблиці у роботі розміщуються відразу після тексту, у якому вони згадані. Але в тому випадку, якщо таблиця досить об’ємна, то її можна розмістити на наступній сторінці, адже розривати таблиці не бажано, так втрачається її сенс.
Такий елемент підписується словом «Таблиця» після чого вказується її порядковий номер, а заголовок таблиці розміщується після короткого тире, наприклад:  «Таблиця 1.2 – Результати опитаних користувачів».

Для таблиць використовується подвійна нумерація, перша: відповідає за номер розділу, друга: за порядковий номер таблиці у певному розділі дипломної роботи.
Таблиці відокремлюються пустим рядком, знизу та зверху від таблиці. Також варто пам’ятати, що таблиці не можуть закінчувати розділи роботи, після них обов’язково має бути текст.
Щодо заповнення таблиць, то варто знати, що назви заголовків та підзаголовків завжди пишуться в однині, заголовки завжди пишуться з великої літери, підзаголовки навпаки – з маленької. Шрифт має бути не менше 10, адже так він буде чіткішим та зрозумілішим. У рядках, що не місять інформації, проставляється тире.
Не забуваймо, що інформація у таблицях має чітко відповідати темі вашої роботи, не можна вносити ту, що не стосується теми, а така має бути обов’язково унікальною.

Оформлення діаграм у дипломній

Діаграми добре доповнюють зміст тексту, за допомогою них можна чудово розкрити статистику та певні факти. Розташовуються діаграми безпосередньо після тексту, у якому вони згадані, або ж після даних, які відображають діаграми. Якщо діаграма занадто велика, то її розміщують у Додатках, під порядковим номером.
Цілком очевидно, що кожна діаграма повинна бути підписана, така назва розміщується над самою ілюстрацією, її вирівнюють по центру, поруч ставиться порядковий номер діаграми, після нього через тире вказується назва елемента.
Важливо пам’ятати, що діаграми теж не рекомендується плагіатити із чужих робіт, це має бути власно складений елемент.

Ілюстрації, схеми, таблиці та діаграми чудово доповнюють кожну дипломну роботу, а тому їхнє використання є обов’язковим, при написанні роботи. Це той матеріал, котрий здатен більш детальніше передати зміст вашої роботу, тому не варто нехтувати Додатками, адже вони незамінні помічники студента при створенні студентських робіт.