Лабораторна робота

Лабораторна робота безпосередньо пов’язана з навчальним процесом. Вона сприяє  розвитку інтелектуальної пізнавальності та переходу в діяльності від теорії до практики студентів.

Що таке лабораторна робота?

Лабораторна робота один із видів обов’язкових самостійних робіт які студенти виконують в університеті. Вони передбачаються навчальними планами та виконуються під керівництвом керівника. Часто виконуються лабораторні роботи із застосуванням технічного обладнання, спеціальних приладів чи матеріалів. Лабораторні роботи безпосередньо пов’язані між дослідами, експериментами, вони допомагають закріпити теоретичні знання в практиці.

Як написати лабораторну роботу? Поради

Кожен студент перед початком лабораторної роботи повинен теоретично підкріпити свої знання та ознайомитись із завданням лабораторної роботи. Якщо базові знання відсутні, викладач має право не допустити студента до роботи. Після допуску до роботи, студент виконує практичне завдання згідно порядку проведення лабораторної роботи. Студент ознайомлюється з приладами і під час виконання роботи виконує помітки для формування захисту лабораторної роботи.

Як відбувається захист лабораторної роботи?

Захист лабораторної роботи відбувається кожним студентом індивідуально незважаючи на те, що такі роботи часто виконуються колективно. Студент після проведення дослідів, повинен сформувати звіт проведених досліджень. Під час захисту викладач переглядає доцільність структури роботи і задає питання. В разі незадовільної роботи, студенту варто проводити лабораторний дослід повторно.

Чи потрібні роздаткові матеріали та презентації?

Під час проведення лабораторних дослідів, використовують роздатковий матеріал з правил техніки безпеки, технічний матеріал, спеціальних приладів для досліду. Вже при захисті, Вам достатньо буде лише звіту по лабораторній роботі.

Що таке додатки?

Додатки- це матеріали роботи які не було вміщено до самої роботи. Проте, лабораторні роботи не потребують виокремлення інформації у додатках, якщо це не передбачено вимогами до роботи.

Що таке методичка/методичні матеріали?

Методичні рекомендації –детальні рекомендації до проведення роботи, правила з техніки безпеки, або ж це приклад оформлення звіту до лабораторної роботи. Методичні рекомендації складають для студентів та викладачів для більш чіткого розуміння роботи.

Скільки сторінок в лабораторній роботі? Який об’єм?

Обсяг роботи визначаються залежно від обсягу проведених досліджень. Якщо у Вас дослідження яке потребує 1-2 досліди, Ви зможете сформувати звіт до 5-7 сторінок по Вашій роботі. Якщо у Вас колективне та об’ємне дослідження обсяг звіту по проведених досліджень буде перевищувати 12-15 сторінок. Всі інші деталі щодо обсягу та оформлення у Вас вся інформація буде вказана у вимогах.

Теми лабораторних робіт

Ваш викладач перед проведенням роботи проводить інструктаж та повідомляє теми робіт, повідомляє міри безпеки, розподіляють на групи в разі необхідності, повторюють технологію виконання роботи.

Оформлення лабораторних робіт. Вимоги

Оформлення лабораторної роботи проводиться у форматі звіту, вимоги щодо деталей роботи, надається Вашим керівником. При захисті роботи керівник зважає на оформлення роботи, доцільність та правильність проведених досліджень. Якщо робота виконана на гідному рівні і згідно усіх вимог, студентові вдалось чітко без заминок надати відповіді на запитання, вона може претендувати на оцінку відмінно.