Про надання послуг щодо пошуку інформації та оформлення роботи.

1. Загальні правила обслуговування

1.1 Шановний клієнт, зверніть увагу, що консультація з Вашим персональним менеджером відбувається виключно в його робочі дні з 10:00 до 19:00 (графік робочих днів менеджер зобов’язаний надати клієнту після внесення передплати).
1.2 Всі побажання щодо змісту розділів роботи Клієнт зобов’язаний надати на початку замовлення, перед внесенням передоплати.
1.3 Матеріали та уточнення мають бути передані виключно в письмовому варіанті на e-mail або в месенджері Вашому менеджеру до відправлення передплати або ж пізніше, за умови, що це було узгоджено при замовленні роботи.
1.3.1 У разі затримки з передачею матеріалів, робота може бути затримана на аналогічний термін чи переоцінена в односторонньому порядку.
1.3.2 У разі надання матеріалів та уточнень в телефонній розмові, а не в письмовому варіанті, Компанія не може гарантувати їх виконання.
1.4 Клієнт зобов’язаний вивчити текст роботи перед візитом до викладача, з метою ознайомлення зі змістом роботи. Якщо Клієнт виявляє незрозумілі моменти в роботі, він може звернутися в офіс за роз’ясненнями.
1.5 Компанія здійснює оформлення за наданими методичними вказівками під час виконання останнього доопрацювання, після завірення основного тексту і підготовки роботи до здачі на кафедру (передзахисту). При написанні першої версії роботи, дотримуються лише такі вимоги, як форматування шрифту, міжрядкових інтервалів, абзаців.
1.6 Під час написання першої версії роботи Компанія не зобов’язується оформлювати посилання згідно методичних рекомендацій. Це пов’язано із тим, що список літератури на цьому етапі написання сформований не повністю. Посилання у першій версії роботи можуть бути оформлені в іншому форматі (уточнюється з автором).

2. Порядок оплати виконаної роботи

2.1 Роботи згідно Договору виконуються після внесення Клієнтом завдатку у встановленому обсязі та у встановлені терміни. Під завдатком мається на увазі 50% оплати від загальної вартості написання роботи.
2.2 У разі порушення термінів внесення оплати або невчасного надання необхідної інформації для написання розділів роботи Клієнтом, Компанія має право коригувати термін виконання по написанню роботи, пропорційно затримці по оплаті і/або надання додаткової інформації.

3. Вимоги до переліку завдань на доопрацювання

3.1 Завдання на доопрацювання мають бути надруковані в месенджері Менеджеру або в самій роботі, яка надсилається в форматі Word (Менеджер має право вимагати передрукувати написані нерозбірливим почерком завдання);
3.2 Завдання мають бути зрозумілими та містити чіткі вказівки на недоліки, в окремих випадках містити рекомендації щодо усунення цих недоліків;
3.3 Завдання мають бути викладені як список, перелік (1, 2, 3…) в одному повідомленні.
3.4 На виконання доопрацювання одного розділу роботи Клієнт має надати Компанії не менше трьох робочих діб (пн-пт). В разі надання менших термінів, Компанія не гарантує усування повного переліку недоліків.
3.5 Всі завдання на доопрацювання, вимоги яких не суперечать початковим домовленостям згідно даного Договору, виконуються на безоплатній основі.
3.6 Компанія гарантує усунення лише тих недоліків, які не суперечать початковим домовленостям, вказаним у даному Договорі. Компанія не гарантує виконання доопрацювань, які містять протиріччя первинним вимогам або виконання яких неможливе.
3.7 Всі вимоги, які суперечать початковим домовленостям вказаним у Договорі(зміна теми/плану/термінів/об’єкта дослідження, тощо) після початку виконання роботи, а також вимоги, надані після закінчення гарантійного терміну, визначаються як додаткові. Додаткові вимоги переглядаються Менеджером на предмет можливості їх задоволення. Компанія має право оцінити додаткові вимоги в додаткову оплату, якщо додаткові вимоги можливі до внесення в кінцевий варіант роботи. Компанія має право відмовитись від виконання додаткових платних вимог, які суперечать початковим вимогам Клієнта.
3.8 Клієнт зобов’язаний в зрозумілій формі викласти вимоги щодо доопрацювання, передати їх персональному Менеджеру (надіслати зауваження написані в одному повідомленні тезисно та лаконічно і/або надіслати файл з перевіреною роботою, де по тексту проставлені чіткі правки). Якщо клієнт відмовляється надсилати чіткі правки текстово або у файлі з роботою, Компанія не гарантує якість доопрацювання.

4. Клієнт має право:

4.1 Своєчасно отримувати виконані частини роботи і доопрацювання.
4.2 Клієнт може пред’явити претензії при невиконанні Компанією термінів, недотриманні Компанією вимог вказаних в п. 3.
4.3 Клієнт має право достроково розірвати Договір, про що зобов’язаний в письмовому вигляді повідомити Компанію. У такому випадку витрати Компанії компенсуються пропорційно обсягу виконаних робіт та опрацьованої інформації.

5. Компанія має право:

5.1 Перерахувати вартість роботи у випадку: зміни теми, зміни плану, зміни термінів, недотримання термінів оплати, зміни вимого щодо оформлення.
5.2 Компанія має право достроково розірвати Договір з Клієнтом на будь-якому етапі виконання роботи, з компенсацією Клієнтові, пропорційно об’єму виконаних робіт.

6. Додаткові угоди

6.1 У випадку, якщо у Клієнта виникають вимоги, які не були вказані раніше, або суперечать вказаним раніше вимогам у п. 3 даного Договору, з спільної згоди сторін може бути укладена Додаткова угода. У Додатковій угоді можуть бути вказані нові вимоги до роботи, а також нові умови їх виконання (терміни і вартість).
6.2 Компанія має право відмовитися від укладання Додаткових угод без зазначення причини.

 7. Гарантії

7.1 Компанія гарантує виконання роботи з врахуванням вимог, вказаних в п. 3.
7.2 Гарантійне обслуговування діє до дати захисту, вказаної в п. 13.3
7.3 Перевірка роботи на відповідність вимогам щодо рівня унікальності тексту здійснюється за допомогою сервісу antiplagiarism.net, якщо клієнт не надавав доступу (логін деталі) до іншого сервісу перевірки робіт на початку замовлення роботи до внесення передплати.

8. Порядок вирішення суперечок і розгляду претензій

8.1 Претензії надаються письмово (заява на ім’я директора Компанії). В заяві необхідно вказати конкретні недоліки в роботі або які пункти договору Компанія не виконала. Компанія розглядає претензії протягом 14 робочих днів.
8.2 Компанія має право висувати претензії Клієнтові стосовно якості або обсягу наданої інформації, а також при недотриманні умов цього Договору.
8.3 Компанія гарантує внесення безкоштовних правок для роботи протягом 30 календарних діб від дати передачі готової роботи Клієнту. У випадку надсилання правок Клієнтом після закінчення терміну, правки можуть бути внесені згідно п.3.7

Реквізити Компанії: