Теми дипломних та курсових робіт з конституційного права

1. Беккер Олександр Сергійович Конституційно-процесуальні норми в механізмі забезпечення політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні ас. Назарко А. Т. ас. Бальций Ю. Ю. 2. Васильєва Галина Анатоліївна Правові засади територіальної організації місцевого самоврядування в Україні ас. Назарко А. Т. ас. Бальций Ю. Ю. 3. Гомбаренко Олександр Олександрович Конституційно-правові засоби забезпечення функціонування громадянського суспільства в Україні ас. Назарко А. Т. ас. Бальций Ю. Ю. 4. Денисенко Олексій Олександрович Конституційно-правове забезпечення організації та проведення передвиборної агітації в Україні ас. Назарко А. Т. ас. Бальций Ю. Ю. 5. Дербін Дмитро Олександрович Практика Європейського суду з прав людини як джерело конституційного права України ас. Назарко А. Т. ас. Бальций Ю. Ю. 6. Дмитрів Юлія Володимирівна Конституційно-правові засади політичної системи в Україні ас. Назарко А. Т. ас. Бальций Ю. Ю. 7. Іоаніді Даніїл Сергійович Юридичні засоби забезпечення конституційної законності та правової охорони Конституції України ас. Бальций Ю. Ю. ас. Назарко А. Т. 8. Коваленко Наталія Володимирівна Втілення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року в практику захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні ас. Назарко А. Т. ас. Бальций Ю. Ю. 9. Мирош Богдан Романович Конституційно-правові засади судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні ас. Бальций Ю. Ю. ас. Назарко А. Т. 10. Павленко Ірина Сергіївна Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави ас. Бальций Ю. Ю. ас. Назарко А. Т. 11. Цой-Бобік Тетяна Раджівна Реалізація конституційного принципу поділу влади в Україні ас. Бальций Ю. Ю. ас. Назарко А. Т. Кафедра адміністративного і фінансового права 1. Бабаєва Крістіна Євгенівна Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх проф. Біла-Тіунова Л. Р. ас. Козачук Д. А. 2. Баранов Валентин Петрович Управління державною службою в Україні: теоретико-правові засади проф. Біла-Тіунова Л. Р. ас. Козачук Д. А. 3. Герц Іван Вікторович Проходження державної служби в Україні: організаційно-правові засади проф. Біла-Тіунова Л. Р. ас. Козачук Д. А. 4. Гольськов Денис Олександрович Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні проф. Біла-Тіунова Л. Р. ас. Козачук Д. А 5. Гурмін Максим Володимирович Видавнича справа як об’єкт державного управління ас. Козачук Д. А. проф. Біла-Тіунова Л. Р. 6. Іванов Владислав Геннадійович Провадження у справах про адміністративні проступки: правові засади і принципи проф. Біла-Тіунова Л. Р. ас. Козачук Д. А. 7. Норко Денис Юрійович Адміністративно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів України ас. Козачук Д. А. проф. Біла-Тіунова Л. Р. 8. Птиця Андрій Валерійович Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України ас. Фоміч Г. М. ас. Козачук Д. А. 9. Садовіч Максим Віталійович Юрисдикційні повноваження Антимонопольного комітету України ас. Козачук Д. А. ас. Фоміч Г. М. 10. Стецький Тимур Богданович Право на судовий захист в адміністративному суді ас. Козачук Д. А. проф. Біла-Тіунова Л. Р. 11. Шаблій Дмитро Станіславович Державний контроль у сфері господарської діяльності в Україні ас. Козачук Д. А. ас. Фоміч Г. М. Кафедра морського і митного права 1. Жмурко Ганна Олександрівна Правові основи митної логістики в Україні доц. Авєрочкіна Т. В. доц. Міщенко І. В. 2. Калєв Максим Сергійович Організаційно-правові основи надання послуг у галузі митної справи України доц. Міщенко І. В. доц. Прокопенко В. В. 3. Лєбєдєва Альона Володимирівна Морське взаємне страхування доц. Авєрочкіна Т. В. доц. Іванов Д. А. 4. Нікатов Роман Леонідович Правове забезпечення здійснення експедиторської та логістичної діяльності в торговельному мореплавстві доц. Авєрочкіна Т. В. доц. Іванов Д. А. 5. Спаська Кристина Павлівна Міжнародно-правовий та національний режим морських портів доц. Авєрочкіна Т. В. доц. Іванов Д. А. 6. Федосов Микита Миколайович Прокурорський нагляд за законністю діяльності митних органів України доц. Міщенко І. В. доц. Прокопенко В. В. Кафедра трудового права і права соціального забезпечення 1 Ізотова Анастасія Олександрівна Правове регулювання відносин із соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ст. викл. Харитонова Л. І. ас. Примич Д. В. 2 Костікова Євгенія Валеріївна Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів ас. Примич Д. В. ст. викл. Харитонова Л.І. 3 Михайлевич Світлана Олексіївна Правові основи становлення соціального страхування в Україні ст. викл. Харитонова Л.І. ас. Примич Д. В. 4 Письменний Михайло Олександрович Суб`єкти трудового права ст. викл. Харитонова Л.І. доц. Щукін О.С. 5 Розторгуєва Світлана Сергіївна Правові засоби захисту персональних даних працівників ас. Примич Д. В. ст. викл. Харитонова Л.І. 6 Рют Анастасія Ігорівна Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах ст. викл. Харитонова Л.І. доц. Щукін О.С. 7 Третякова Євгенія Миколаївна Функції трудового права ас. Примич Д. В. ст. викл. Харитонова Л.І. Кафедра міжнародного права та міжнародноправових відносин 1. Вязанкін Олександр Олександрович Колізійно-правове регулювання шлюбносімейних відносин доц.Трояновський О.В. ас. Бєлогубова О.О. 2. Горєлий Сергій Олександрович Міжнародно-правова відповідальність держав ас. Бєлогубова О.О. доц.Трояновський О.В. 3. Губченко Олег Вікторович Міжнародно-правовий режим Відкритого моря ас. Бєлогубова О.О. доц.Трояновський О.В. 4. Панченко Дмитро Володимирович Правосуб’єктність в сучасному міжнародному праві ас. Бєлогубова О.О. доц.Трояновський О.В. 5. Скляров Олексій Вікторович Держава як суб’кт міжнародного приватного права доц.Трояновський О.В. ас. Бєлогубова О.О. 6. Шишак Артем Володимирович Роль міжнародного звичаю в сучасному міжнародному праві доц.Трояновський О.В. ас. Бєлогубова О.О. Кафедра аграрного земельного і екологічного права 1. Буртовий Олександр Миколайович Юридична природа права власності на землю українського народу ас. Калишук Л.А. доц. Платонова Є.О. 2. Василенко Дар’я Олексіївна Загальний та спеціальний правовий режим використання земель рекреаційного призначення викл. Гоштинар С.Л. доц. Харитонова Т.Є. 3. Гарманюк Альберт Олександрович Правове регулювання відчуження земельних ділянок на засадах договору купівлі-продажу ас. Караханян К.М. викл. Гоштинар С.Л. 4. Данчук Марина Валеріївна Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових договорів доц. Степська О.В. доц. Харитонова Т.Є. 5. Дядюшка Іван Олегович Правові основи контролю за використанням та охороною земель доц. Харитонова Т.Є. ас. Калишук Л.А. 6. Коваленко Євгенія Миколаївна Правова охорона рекреаційних зон доц. Платонова Є.О. доц. Харитонова Т.Є. 7. Цикунова Лілія Іванівна Основні напрями реформування земельних відносин щодо формування ринку землі в Україні ас. Караханян К.М. доц. Степська О.В. Кафедра цивільного процесу 1. Багашова Вікторія Павлівна Процесуальний порядок допиту свідка у цивільному процесі України доц. Андронов І. В. доц. Соколянський Д.В. 2. Кондратюк Андрій Ананійович Законодавча основа та порядок проведення спостереження в правовій статистиці України доц. Андронов І. В. доц. Соколянський Д.В. 3. Лила Євген Валерійович Сутність, завдання та мета підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України доц. Волкова Н. В. ас. Калищук Л. А. 4. Москальченко Валерій Іванович Процесуальні особливості розгляду справ про розірвання шлюбу доц. Волкова Н. В. ас. Калищук Л. А. 5. Сахулов Денис Володимирович Заочний розгляд справ та заочне рішення у цивільному процесі України доц. Волкова Н. В. ас. Калищук Л. А. 6. Слюсаренко Антон Миколайович Оскарження рішень (ухвал) суду першої інстанції в апеляційному порядку доц. Волкова Н. В. доц. Андронов І. В. 7. Тімошина Наталя Михайлівна Виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів України доц. Соколянський Д.В. доц. Андронов І. В. 8. Шишунова Наталія Сергіївна Правове положення сторін у цивільному процесі України доц. Соколянський Д.В. доц. Андронов І. В. Кафедра теорії держави і права 1. Волошиненко Світлана Ігорівна Поняття та види правотворчості ас. Іванченко О. М. ас. Фальковський А. О. 2. Кірєєва Тетяна Валеріївна Джерела українського права ас. Іванченко О. М. ас. Богуцький П. П. 3. Мартинов Сергій Володимирович Правовий нігілізм: поняття та види ас. Іванченко О. М. ас. Богуцький П. П. 4. Саватєєв Віталій Владиславович Поняття та види юридичних колізій ас. Богуцький П. П. ас. Іванченко О. М. 5. Собчук Володимир Володимирович Галузі та підгалузі українського права ас. Фальковський А. О. ас. Іванченко О. М. 6. Яценко Людмила Іванівна Поняття та види об’єктів правовідносин ас. Іванченко О. М. ас. Фальковський А. О. Кафедра кримінального права 1 Галстян Тамара Робертівна Призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків ст. викл. Іскендеров Ф.Ш. ас. Кожем’якін А.О.. 2 Ільченко Альона Дмитрівна Кримінальна відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду ас. Кожем’якін А.О ст. викл. Іскендеров Ф.Ш. 3 Омельченко Юлія Павлівна Кримінальна відповідальність за бандитизм ас. Кожем’якін А.О . ст. викл. Іскендеров Ф.Ш. 4 Салтикова Юлія Миколаївна Кваліфікація злочинів за порушення вимог законодавства про охорону праці ст. викл. Іскендеров Ф.Ш. ас. Журавльов О.Г. 5 Троценко Вікторія Валеріївна Об’єкт як елемент складу злочину доц. Албул С.В. ас. Журавльов О.Г. 6 Федорова Ангеліна Михайлівна Кваліфікація хуліганства за кримінальним законодавством України ас. Журавльов О.Г. доц. Албул С.В. 7 Шевченко Валентина Михайлівна Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілостність та недоторканість України ас. Журавльов О.Г. доц. Албул С.В. Кафедра криміналістики 1 Гуменюк Дмитро Вячеславович Розслідування бандитизму проф. Тіщенко В.В. ас. Плахотіна В.М. 2 Давидова Євгенія Андріївна Особливості підготовки та проведення судовомедичної експертизи при розслідуванні вбивств ас. Плахотіна В.М. проф. Тіщенко В.В. 3 Карпович Вікторія Миколаївна Тактичні особливості огляду місця події по справам про крадіжки ас. Плахотіна В.М. ас. Чумак С.П. 4 Корчагін Павло Володимирович Криміналістична характеристика дорожньотранспортних подій ас. Чумак С.П. доц. Журавльов А.Ю. 5 Кукленко Оксана Володимирівна Тактичні особливості проведення освідування та судово-медичної експертизи проф. Тіщенко В.В. ас. Плахотіна В.М. 6 Майстренко Марина Сергіївна Організація і планування окремих слідчих дій і тактичних операцій доц. Журавльов А.Ю. ас. Плахотіна В.М. 7 Малиця Світлана Олександрівна Психологічний вплив в тактиці слідчих дій ас. Плахотіна В.М. проф. Тіщенко В.В. 8 Проценко Сергій Васильович Криміналістична балістика та її значення у слідчій практиці ас. Плахотіна В.М. ас. Чумак С.П. 9 Шевченко Юлія Ігорівна Особливості тактики допиту у конфліктній ситуації ас. Чумак С.П. ас. Плахотіна В.М. Кафедра організації судових та правоохоронних органів 1 Балкова Валентина Володимирівна Міліція України, її головні завдання, принципи діяльності та управління ас. Нестерчук Л. П. ас. Курганский О. В. 2 Гаврилюк Вікторія Олегівна Одноособовий та колегіальний розгляд справ у суді ас. Нестерчук Л. П. ас. Рекун В. А. 3 Колпак Тетяна Андріївна Контроль та нагляд за діяльністю міліції в Україні ас. Нестерчук Л. П. ас. Ковальчук І. С. 4 Похолок Ліана Сергіївна Гарантії самостійності суду та незалежності суддів ас. Курганский О. В. ас. Ковальчук І. С. 5 Прусова Тетяна Анатоліївна Діяльність судів як об’єкт організаційного забезпечення ас. Рекун В. А. ас. Нестерчук Л. П. 6 Пушкарьова Марія Костянтинівна Роль та місце прокуратури в кримінальному судочинстві ас. Ковальчук І. С. ас. Нестерчук Л. П. 7 Фурса Юлія Сергіївна Організація роботи прокуратури району (міста) з нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють дізнання та досудове слідство ас. Ковальчук І. С. ас. Нестерчук Л. П. Кафедра права Європейського Союзу і порівняльного правознавства 1 Лук’янов Олексій В’ячеславович Змішані правові системи: становлення та функціонування доц. Делінський О. А. доц. Сурілова О. О. 2 Мухіна Юлія Миколаївна Збереження самобутності національно-правових систем в умовах глобалізації доц. Делінський О. А. доц. Сурілова О. О. 3 Савчук Валентина Олександрівна Загальне право: генезис та сучасний стан доц. Делінський О. А. проф. Бехруз Х. Н. 4 Сімутіна Анна Сергіївна Вплив праворозуміння на функціонування правової системи України доц. Делінський О. А. проф. Бехруз Х. Н. 5 Швець Олександр Миколайович Правова система США: становлення та особливості доц. Делінський О. А. проф. Бехруз Х. Н. 6 Шевченко Антоніна Сергіївна Порівняльне правознавство як об’єкт загальнотеоретичних досліджень ас. Гладенко О. М. доц. Делінський О. А. Кафедра історії держави і права 1 Трунова Світлана Володимирівна Розвиток цивільного законодавства Московської держави у XV – XVII ст. ст. проф. Музиченко П. П. доц. Форманюк В. І. 2 Штельмак Ірина Сергіївна Зобов’язувальне право Давньої Русі (IX – XIV ст. ст.) проф. Музиченко П. П. доц. Форманюк В. І. 3 Шум Олена Олександрівна Цивільне законодавство Російської імперії в період становлення абсолютизму проф. Музиченко П. П. доц. Форманюк В. І. Кафедра цивільного права 1. Леонтенко Юлія Вікторівна Цивільно-правові наслідки угод з нерухомістю доц. Форманюк В. І. доц. Омельчук О.С. 2. Максименко Катерина Євгенівна Система засобів та порядок захисту речових прав за цивільним законодавством України доц. Калітенко О. М. доц. Омельчук О.С. 3. Мариненко Ірина Олександрівна Свобода договору у цивільному праві України доц. Форманюк В. І. доц. Омельчук О.С. 4. Потопа Олена Андріївна Договір лізингу за законодавством України доц. Форманюк В. І. доц. Омельчук О.С. 5. Сізова Юлія Віталіївна Підстави припинення зобов’язань у сучасному цивільному праві доц. Форманюк В. І. доц. Омельчук О.С. 6. Тепа Юлія Юріївна Поняття, зміст та порядок захисту цивільних прав доц. Форманюк В. І. доц. Омельчук О.С. 7. Тонкошкур Тетяна Юріївна Порядок усиновлення за законодавством України доц. Калітенко О. М. доц. Омельчук О.С. 8. Худик Ігор Ігорович Страхування відповідальності володільців автотранспортних засобів доц. Калітенко О. М. доц. Форманюк В. І. 9. Худик Катерина Юріївна Цивільна правосуб’єктність кооперативів за законодавством України доц. Калітенко О. М. доц. Форманюк В. І. Кафедра господарського права і процесу 1. Безпека Мирослав Ігорович Поняття, види та правове положення державних підприємств ас. Лічак Д. В. ас. Петров В. С. 2. Борисенко Інна Сергіївна Суб’єкти та правові засоби державного регулювання господарської діяльності у сфері охорони здоров’я ас. Зуєва Л. Є. доц. Мельник С. В. 3. Голоцевич Ігор Ігорович Антимонопольні правоохоронні засоби доц. Мельник С. В. ас. Зуєва Л. Є. 4. Козенко Ксенія Ігорівна Правове регулювання неспроможності та банкрутства за зарубіжним законодавством ас. Зуєва Л. Є. ас. Петров В. С. 5. Кривда Алла Олександрівна Господарсько-правове регулювання діяльності товарної біржі ас. Петров В. С. ас. Лічак Д. В. 6. Чирва Анастасія Ігорівна Поняття та підстави виникнення корпоративних прав держави доц. Мельник С. В. ас. Лічак Д. В. 7. Четверев Антон Геннадійович Правове положення учасників ринку цінних паперів ас. Гофман О. Р. доц. Мельник С. В. 8. Яхно Наталія Олександрівна Форма господарських договорів та наслідки їх недодержання ас. Лічак Д. В. ас. Гофман О. Р. Кафедра національної економіки 1 Гуменна Олена Іванівна Правові засади реструктуризації підприємств в Україні ст. викл. Бабенко В.А. доц. Хаймінова Ю.В. 2 Ілларіонов Андрій Анатолійович Створення нормативноправових передумов розвитку екологічного аудиту доц. Хаймінова Ю. В. доц. Суворова О.Л. 3 Лагода Євгенія Сергіївна Економіко-правові засади забезпечення зайнятості в Україні доц. Котлубай В. О. доц. Хаймінова Ю.В. 4 Шульга Олександр Сергійович Шляхи реформування податкової системи України доц. Хаймінова Ю. В. доц. Штуца В.М. Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права 1 Василенко Ірина Олександрівна Поняття, умови надання правової охорони та види об’єктів авторського права доц. Кулініч О. О. ас. Бааджи Н. П. 2 Грігорік Наталія Василівна Становлення цивільноправової системи захисту прав інтелектуальної власності доц. Кулініч О. О. ас. Кирилюк А. В. 3 Запевалова Тетяна Володимирівна Комерційна концесія в системі цивільно-правових договорів доц. Кулініч О. О. ас. Бааджи Н. П. 4 Затенацька Лариса Вікторівна Загальна характеристика міжнародних угод в сфері охорони авторського та суміжного прав ас. Бааджи Н. П. ас. Симонян Ю. Ю. 5 Кожура Яна Биктимирівна Договір про передання «ноухау» ас. Кирилюк А. В. доц. Кулініч О. О. 6 Монашенко Ольга Анатоліївна Поняття та характеристика патентного права ас. Бааджи Н. П. доц. Кулініч О. О. 7 Остапенко Марія Володимирівна Правова охорона результатів інтелектуальної діяльності ас. Симонян Ю. Ю. ас. Бааджи Н. П. 8 Убієнних Тамара Вікторівна Правова охорона добре відомих торговельних марок ас. Бааджи Н. П. доц. Кулініч О. О. Кафедра кримінального процесу 1 Бєлий Сергій Миколайович Забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві проф. Аленін Ю. П. ас. Стоянов М. М. 2 Васильєв Михайло Іванович Підсумкові рішення стадії порушення кримінальної справи доц. Гуртієва Л. М. проф. Аленін Ю. П. 3 Вінклер Юлія Ігорівна Особливості доказування по кримінальним справам в суді першої інстанції доц. Гуртієва Л. М. ас. Мурзановська А. В. 4 Гергелюк Ілона Олександрівна Загальна характеристика кримінально-процесуальної діяльності слідчого доц. Гуртієва Л. М. ас. Мурзановська А. В. 5 Гузєв Ігор Григорович Показання потерпілого та свідка як джерело доказів доц. Гуртієва Л. М. ас. Шилін Д. В. 6 Дейнека Євген Олександрович Принцип недоторканності особистості в кримінальному процесі ас. Стоянов М. М. ас. Шилін Д. В. 7 Єскевич Ольга Олегівна Постановлення вироку судом першої інстанції ас. Мурзановська А. В. доц. Гуртієва Л. М. 8 Журавель Василь Васильович Процесуальний порядок перевірки заяв та повідомлень про злочин ас. Мурзановська А. В. доц. Гуртієва Л. М. 9 Карпова Олена Вікторівна Участь підсудного в судовому розгляді кримінальної справи ас. Пожар В. Г. доц. Гуртієва Л. М. 10 Кривецька Оксана Ярославівна Публічні та приватні інтереси в кримінальному судочинстві доц. Гуртієва Л. М. ас. Шилін Д. В. 11 Павловець Ганна Василівна Загальноправові принципи кримінального процесу ас. Пожар В. Г. доц. Гуртієва Л. М. 12 Рибальченко Євген Сергійович Поняття та види доказування в кримінальному процесі ас. Пожар В. Г. доц. Гуртієва Л. М. 13 Созонюк Євген Вікторович Закриття кримінальних справ із реабілітуючих підстав ас. Шилін Д. В. ас. Пожар В. Г. Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права 1 Богославська Ольга Павлівна Рецидив злочинів: кримінологічне дослідження доц. Мандриченко Ж.В. ас. Цитряк В. Я. 2 Качан Інна Вадимівна Юридичні особи як суб’єкти корупційних правопорушень: кримінологічна характеристика ас. Цитряк В. Я. доц. Мандриченко Ж. В. 3 Маникіна Ірина Олександрівна Ідеологія відновного правосуддя: кримінологічні проблеми доц. Мельничук Т. В. ас. Цитряк В. Я. 4 Мячина Олена Олександрівна Кримінологія закону: перспективи розвитку ас. Цитряк В. Я. доц. Мандриченко Ж. В 5 Победря Альона Миколаївна Кримінологічний аналіз фінансового шахрайства в будівельному бізнесі доц. Мандриченко Ж.В. доц. Мельничук Т. В. 6 Ющенко Олена Петрівна Віктомологічні аспекти дослідження злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків доц. Мандриченко Ж.В. доц. Мельничук Т. В.