Теми робіт з менеджменту

Менеджмент організацій

 1. Розроблення системи менеджменту для підприємства.
 2. Управління системою якості продукції підприємства.
 3. Управління торговельно-посередницькою діяльністю підприємства.
 4. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю підприємства.
 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах з іноземними інвестиціями.
 6. Управління процесами злиття і поглинання в системі реалізації стратегії економічного розвитку підприємства.
 7. Управління консалтинговою діяльністю підприємства.
 8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.
 9. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства з іноземними інвестиціями.
 10. Управління маркетинговими можливостями підприємства.
 11. Формування місії підприємства та її значення в системі антикризового управління.
 12. Розроблення системи управління підприємством на основі принципів соціальної відповідальності.
 13. Вдосконалення організації та функціонування спільних підприємств.
 14. Організація та управління збутовою діяльністю підприємства
 15. Система управління бізнес-процесами як стратегічний елемент діяльності підприємства.
 16. Стратегії підвищення фінансової стійкості підприємств.
 17. Формування стратегії підприємства через призму ризиків зовнішньоекономічної діяльності.
 18. Формування моделі корпоративного управління підприємством.
 19. Управління процесом диверсифікації діяльності організації.
 20. Управління організаційними змінами на підприємствах.
 21. Менеджмент якості в системі управління підприємством.
 22. Організація ефективного антикризового управління підприємством.
 23. Використання інноваційних підходів для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
 24. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальній економіці знань.
 25. Глобалізація менеджменту послуг вітчизняних підприємств.
 26. Конкурентні переваги персоналу як основа підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 27. Стратегічне управління персоналом в умовах сучасного розвитку ринку робочої сили.
 28. Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства.
 29. Управління товарною політикою підприємства.
 30. Формування системи управління діяльністю організацій.
 31. Управління ризиками діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.
 32. Стратегії підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій.
 33. Стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку.
 34. Управління електронною комерцією на міжнародних ринках.
 35. Управління портфелем цінних паперів організації.
 36. Планування диверсифікації діяльності підприємства.
 37. Оптимізація ризиків при здійснені зовнішньоекономічної діяльності.
 38. Управління ризиками на фінансових ринках.
 39. Управління акціонерним капіталом підприємства.
 40. Стратегія діяльності організації на міжнародних ринках.
 41. Моделювання управлінських рішень підприємства.
 42. Формування корпоративної культури організацій.
 43. Управління ціновою політикою підприємства.
 44. Управління посередницькою діяльністю підприємства.
 45. Управління інвестиційними проектами підприємства.
 46. Управління розвитком персоналу організації.
 47. Оптимізація діяльності міжкультурних груп при управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.
 48. Стратегії вибору торговельних партнерів підприємства на ринку.
 49. Управління конкурентними перевагами підприємства.
 50. Формування стратегії міжнародного партнерства в діяльності підприємств.
 51. Розробка стратегії розвитку спільного підприємства.
 52. Управління розвитком персоналу організації в умовах глобалізації ринку робочої сили.
 53. Інвестиційна привабливість підприємства в міжнародному бізнесі.
 54. Управління рекламною діяльністю підприємства.
 55. Управління логістичною діяльністю підприємства.
 56. Управління логістичною системою підприємств.
 57. Управління експортним потенціалом підприємства.
 58. Модель розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 59. Управління організаційними змінами на підприємстві.
 60. Управління ризикозахищеністю підприємства.
 61. Формування інформаційної системи управління підприємством.
 62. Інвестиційна політика підприємства при виході на зовнішні ринки.
 63. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства.
 64. Формування конкурентних переваг підприємства на ринках постачання.
 65. Логістичний підхід до стратегічного управління підприємством.
 66. Управління дистриб’юторською діяльністю підприємства.
 67. Управління фінансовими потоками підприємства.
 68. Управління ефективністю бізнес-процесів підприємства.
 69. Формування конкурентних переваг при здійсненні діяльності підприємства на засадах маркетингу.
 70. Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки.
 71. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.
 72. Формування мотиваційного механізму управління персоналом підприємства.
 73. Формування стратегії просування бренду на ринок.
 74. Стратегії маркетингової діяльності підприємства на різних стадіях життєвого циклу товару.
 75. Інноваційні стратегії в системі менеджменту підприємства.
 76. Удосконалення бізнес-планування оновлення продукції підприємства.
 77. Стратегія виживання підприємства в динамічному зовнішньому середовищі.
 78. Управління розвитком діяльності підприємства на засадах концесії.
 79. Оптимізація товарно-цінових рішень підприємства.
 80. Розроблення заходів вдосконалення цінової політики підприємства.
 81. Управління фінансовою стратегією підприємства.
 82. Стратегічне планування діяльності підприємства.
 83. Управління товарною політикою підприємства.
 84. Управління підприємством в контексті проектного підходу.
 85. Конкурентоспроможність підприємства як засіб досягнення його стратегічної стійкості на ринках.
 86. Формування моделі розвитку підприємства за концепцією трансформаційного менеджменту.
 87. Проектування системи управління персоналом підприємства.
 88. Управління санаційною спроможністю кризового підприємства.
 89. Формування ресурсних можливостей підприємства в рамках антикризового управління.
 90. Управління конкурентоспроможністю української продукції на міжнародних ринках.
 91. Управління людським капіталом у контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 92. Проектування системи управління конкурентоспроможністю підприємства.
 93. Моделювання рейтингового управління підприємством.
 94. Формування стратегічної гнучкості підприємства на ринках.
 95. Імітаційне моделювання як ефективний метод розвитку персоналу та підвищення рівня економічної безпеки.
 96. Управління рекламною кампанією підприємства.
 97. Підвищення ефективності управління підприємством на основі реінжинірингу.
 98. Стратегія створення та використання комунікацій в системі управління підприємством.
 99. Управління системою мотивації персоналу підприємства.
 100. Стратегічний менеджмент в міжнародних фірмах.
 101. Управління просуванням товарів на зовнішні ринки.
 102. Управління впровадженням інноваційних технологій на підприємстві.
 103. Управління якістю продукції в системі менеджменту підприємства.
 104. Стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки.
 105. Діагностика привабливості та формування іміджу вітчизняних підприємств.
 106. Управління системою маркетингових досліджень підприємства.
 107. Управління системою маркетингу підприємства.
 108. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку робочої сили.
 109. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації.
 110. Мотиваційний механізм формування конкуренто-спроможної робочої сили.
 111. Стратегічний підхід до забезпечення якості та конкурентоспроможності робочої сили.
 112. Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі системного та стратегічного підходів.
 113. Формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 114. Управління конкурентоспроможністю зовнішньо-торговельних підприємств.
 115. Організаційне моделювання в управлінні брендом.
 116. Комунікаційна концепція бренду.
 117. Вплив компонентів ідентичності бренду на поведінку споживача.
 118. Розроблення маркетингових програм для просування бренду та формування його капіталу.
 119. Роль емоційного брендингу у маркетинговій стратегії фірми.
 120. Особливості довгострокового управління торговими марками.
 121. Вторинні асоціації як джерело формування капіталу бренду.
 122. Обґрунтування вибору стратегії брендингу на підприємстві.
 123. Діагностика якості управління підприємством.
 124. Система управління підприємством та напрямки її раціоналізації.
 125. Управління процесом створення нового товару на підприємстві.
 126. Сучасні стратегії формування управлінської команди.
 127. Контроль як функція управління та основні напрямки його вдосконалення.
 128. Управління соціальним розвитком підприємства.
 129. Дослідження механізму прийняття рішення в стратегічному менеджменті .
 130. Мотивація персоналу як основний компонент у підвищенні ефективності діяльності підприємства.