Оформлення курсової відіграє значну роль, і вона не менш важлива ніж написання самої курсової роботи. Якщо з темою та обсягом роботи визначилася, то напевне ви точно задавалися, як же правильно її оформити за всіма стандартами та правилами оформлення.

Якщо дотримуватися усіх правил при оформленні курсової роботи, то можна отримати цілком хороший результат на захисті, звісно якщо й сама робота написана якісно та унікально.
Тож пропонуємо ознайомитися із основними вимогами щодо оформлення курсової.

Титульний лист курсової роботи

Титульному листу варто приділяти особливу увагу, адже це перше, що перевірятиме комісія на захисті, тож до його оформлення варто підходити не менш серйозно.
Обов’язкові елементи титульного:

 1. Назва вашого навчального закладу;
 2. Вид праці, у даному випадку – це курсова;
 3. Назва кафедри, вказуйте повну назву, не варто її скорочувати;
 4. Дисципліна, з якої пишеться курсова робота;
 5. Вкажіть тему, котрій присвячуєте вашу роботу;
 6. Курс на якому ви навчаєтеся;
 7. Дані автора та дані викладача, у форматі ПІБ;
 8. Рік написання роботи;
 9. Місто, в якому знаходиться навчальний заклад.

Структура курсової роботи

Структурні елементи, котрі обов’язково мають бути у вашій курсові роботі:

Титульна сторінка.

Вона має бути оформлена чітко та зрозуміло, без помилок та скорочень, оскільки саме через неї і відбувається знайомство з вашою роботою

Зміст.

Він є обов’язковим елементом вашої курсової роботи, оскільки саме він показує обсяг вашої курсової. Слід також пам’ятати, що в змісті навпроти назви частини роботи – вказується нумерація сторінки, на якій розпочинається ця частина роботи. А тому кожна назва роботи має чітко відповідати номеру сторінку, на якій вона розташована.

Вступ.

У вступі до роботи зазвичай зазначається актуальність та новизна обраної теми. Тут варто відобразити чому саме цю тему було обрану, та в чому полягає її актуальність у наші дні. Опишіть об’єкт дослідження у ваші роботі та мету проведеного дослідження.
У меті опишіть кроки, які необхідно виконати задля поставленої цілі, котру ставите перед собою.
Під об’єктом дослідження розуміється певний процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Опишіть більш детально такий процес чи явище та яку проблему об’єкт несе за собою. І пам’ятайте від того, наскільки вдало сформульовані ваші думки залежить успіх курсової роботи, дипломної.

Основний текст.

В основні частині вашої курсової роботи має бути викладений матеріал про практичну та теоретичну частину вашої роботи. Подайте усі ваші розробки, дослідження, висновки та аналіз проведених вами досліджень у ході написання вашої роботи.

Висновок.

Висновок у курсовій роботі виділяється окремим розділом, і у ньому підсумки про виконану роботу.

Список використаних джерел.

Тут перелічуються лише ті джерела, котрі використовувалися при написанні роботи.

Додатки.

Вони йдуть у вигляді таблиць, графіків, діаграм чи картинок. Саме вони допомагають сприйняти інформацію у роботі найбільш чіткіше.

Правила оформлення курсової роботи

Для того аби уникнути неприємних моментів та зауважень, курсову роботу рекомендується виконувати з дотриманням основних правил щодо її оформлення.
А тому пропонуємо ознайомитися із такими правилами більш детальніше:

 1. Формат листа вертикальний, розміром А4;
 2. Розмір літер – 14;
 3. Шрифт – Times New Roman;
 4. Інтервали мають бути – 1.5;
 5. Об’єм курсової роботи не менш як 15 – 20 сторінок;
 6. Відступ абзацу – 1.5 см;
 7. Вирівнювання – по ширині;
 8. Поля зліва від 2.5 см до 3 см;
 9. Поля праворуч 1см;
 10. Поля внизу і вгорі 2см.

Вимоги до оформлення курсової роботи

Усі структурні елементи мають бути чітко дотримані у вашій роботі, матеріал роботи подається з дотриманням змісту та нумерації сторінок. Не варто нехтувати такими правилами, адже для викладача досить легко перевірити, чи дотримався студент у своїй роботі послідовності викладу матеріалу, котрий зазначений в змісті.

Нумерацію сторінок слід починати з другої сторінки, адже титульний лист не нумерується. Зазвичай нумерація сторінок розміщується у правому верхньому куті аркуша, тобто вгорі. А  назви ваших розділів у роботі необхідно виділяти жирним шрифтом.
Якщо дотримуватися усіх правил оформлення курсової роботи, то можна отримати неабиякий успіх на приємні враження на захисті.

Помилки при оформленні курсової роботи

Найчастіша та найпоширеніша помилка багатьох студентів – це хибна думка про те, що таку роботу можна скопіювати в Інтернеті та видати за свою власну. Але пам’ятаймо, що кожна робота, котра виконується студентом, проходить ретельну перевірку на плагіат, тому тут не вийде така процедура. І аби не схибити, варто писати власне творіння, з відтворенням власних думок та досліджень.

Щодо теми курсових робіт, то тут важливо обирати ту, яка буде під силу вам, адже писати про незрозумілі явища та предмети – ой, як не легко. А ще слідкуйте за тим, щоб ваша робота була унікальною та цікавою у нинішній час. Не варто писати про те, що було безліч років тому, адже можна почути, що робота не є актуальною, що до речі досить важливо при виборі тем.

Оформлення рисунків, таблиць і графіків

Графіки, креслення, таблиці та рисунки мають бути високої якості, не розмиті та нічим не пошкодженні, адже вони допомагають сприймати матеріал роботи більш цілісніше та чіткіше. Кожен такий елемент розміщується лише після тексту, у якому згадується даний об’єкт.
Щодо рисунків, то вони виконуються у комп’ютерній графіці, або пастою чорного кольору на білому папері.
Обов’язково нумеруйте такі елементи у ваші роботи, але робіть це лише арабськими цифрами, це дасть змогу знайти такий елемент у роботі досить швидко.

Роздатковий матеріал у курсовій роботі

Перш з все маємо сказати, що схеми, креслення, таблиці та рисунки – не варто копіювати із чужих робіт, це має бути лише унікальний матеріал. Роздатковий матеріал рекомендується використовувати у всіх главах вашої роботи, так поданий матеріал сприйматиметься краще.

Але розміщуйте такі елементи на окремому аркуші паперу та обов’язково робіть заголовок, котрий матиме назву та роль елемента у роботі.