У ході процесу навчання, студентів очікує багато практик, котрі необхідно буде пройти. Це робиться для того аби закріпити усі теоретичні знання на самій практиці та ближче ознайомитися із майбутньою професією.
По закінченню практики відбувається її захист, і тут від студента потрібна буде характеристика з місця проходження практики та звіт про пройдену практику.

Зазвичай у кожного закладу існують свої певні вимоги щодо структури звіту, проте у багатьох такі звіти формуються по стандартних елементах.

Тож як правильно оформити звіт про проходження практики, давайте розберемось.

Титульний аркуш звіту практики

 • Назва закладу;
 • Спеціальність;
 • Тема і вид практики;
 • Місце проходження практики;
 • Данні студента та його куратора;
 • Внизу посередині аркуша розміщується місто та рік проходження практики.

Структура звіту

Титульний аркуш – як і у кожній студентській роботі він має містити назву закладу, спеціальність, тему та вид практики, данні студента і куратора та місто й рік проходження практики.

Календарне планування – містить у собі таблицю, у котрі розміщенні терміни та програму практики.

Щоденник практики – у ньому відмічається по днях, що робив студент у ці дні та чому навчився за цей час.

Характеристика – вона безпосередньо складається куратором практики, у ній куратор описує студента, його зацікавленість у проходженні практики та особисті якості, котрі студент проявив під час проходження практики.

Зміст – містить у собі розділи, у яких згідно з програмою повністю описуються етапи проходження практики.

Правила оформлення звіту

Вимоги щодо оформлення звіту практики зазвичай встановлюються Вищим навчальним закладом згідно ДСТУ.

Звіт має складатися із 20-25 сторінок, кожна з яких має бути пронумерована. Такий звіт має бути складений лише державною мовою, на білих аркушах формату А4. Міжрядкові інтервали складають 1.5 см, а розмір шрифту має бути Times New Roman, 14. Поля зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.
Нумерація розділів та підрозділів звіту нумеруються лише арабськими цифрами, усі такі розділи мають чітко відповідати структурі програми практики. А ілюстрації, що міститимуться у на окремих сторінках не включаються до загальної кількості сторінок. У тексті звіту мають бути усі посилання на усі ілюстрації за їх порядковим номером.

Вимоги до оформлення звіту

У звіті обов’язково має бути описана робота, що була зроблена студентом під час проходження практики, але це не має бути дослівний перепис матеріалів, це мають лише ваші думки та висновки на основі пройденої практики.
А виклад основного тексту рекомендується вести від третьої особи, наприклад «ми думаємо», «ми вважаємо», адже займенник «я» заборонено вживати у звітах практики.
Увесь текст має бути надрукований лише чорним шрифтом, а якщо звіт пишеться від руки, то паста має бути лише чорного кольору. Варто також пам’ятати і те, що у звітах не дозволяється використання напівжирного, підкресленого шрифту або ж курсиву, шрифт має бути стандартний – Times New Roman.

Помилки при оформленні звіту

Неповне викладання змісту практики або не дотримання самого звіту – найчастіша помилка студентів, котрі нехтують правилами щодо оформлення звіту практики. А ще неактуальність та недостовірність інформації, котра вміщена у звіті теж відіграє важливу роль у оцінені звіту.
Під час оцінки звіту, викладачі особливу увагу приділяють також оформленню самої роботи, а тому звіт має бути охайним, без допущення пунктуаційних та інших видів помилок. Не варто використовувати виправлення та перекреслення у роботі, краще зробити та виправити усе це ще до самого захисту та перевірки звіту практики.

Оформлення рисунків, таблиць і графіків у звіті практики

Усі елементи додатків у звіті мають бути підписані шрифтом Times New Roman, підпис має бути під рисунком. Назва рисунку повинна чітко відображати його зміст та роль у тексті, ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу.
А розміщуються такі рисунки у тексті лише після тексту, у якому згадується даний елемент.

Як заповнити щоденник практики

У щоденнику звіту з практики викладається уся послідовність та хронологія подій при проходженні практики студентом.
Вигляд щоденника дуже простий, це прошиті аркуші формату А4, сам щоденник має містити щонайменше три колонки: дата, що виконано та підпис куратора.
І для того аби нічого не забути внести у щоденник рекомендується заповнювати його щодня.
А ось обов’язкова  структура щоденника:

 1. Титульний аркуш, на ньому подається інформація про ВНЗ, кафедру та дані студента;
 2. Розділ, що присвячується більш детальним відомостям про студента та керівника;
 3. Терміни проходження студентської практики, план практики та календарний графік;
 4. Робочі записи практики (дата, що було зроблено та підпис куратора);
 5. Характеристика студента куратором.

Щоденник відіграє ключову роль у проходженні практики, адже без нього практика як і її захист – просто не можливі. Саме у щоденнику практики, студент зображує усі завдання, котрі перед ним стоять та вносить усі свої досягнення, які були зроблені під час проходження такого тернистого шляху.
А тому саме завдяки щоденнику, викладачі оцінюють практичну діяльність студента та його навички, котрі він здобув при проходженні практики. Студент же теж завдяки щоденнику демонструє свої досягнення та вміння.

Якщо не хочете упустити важливі деталі при проходженні практики, заповнюйте щоденник щодня, так ви точно нічого не пропустите. Але слід пам’ятати інформація у щоденник не береться з нічого, тут викладається вся пройдена робота згідно плану практики студента.