Привіт, студенти!

Здавалося б, щоб отримати «відмінно» за курсову, треба лише якісно її написати, але насправді написати курсову – лише половина роботи. Її ще треба захистити!

Оцінка за курсову роботу ґрунтується на трьох компонентах: якість змісту, правильність оформлення, результат захисту. У багатьох випадках невміння студентом відстояти свої думки, точку зору, непереконливість його виступу перед викладачами перекреслюють решту переваг виконаної роботи.

Що таке захист курсової?

Що ж таке захист та навіщо потрібний цей етап? Захист курсової – це важливий етап кожного студента, та приклад перед відповідальнішим виступом – захистом диплома. Головна мета заходу – навчити студентів:

– писати промови та створювати презентації для захисту своєї роботи;

– виразно знайомити аудиторію з результатами своїх наукових досліджень;

– лаконічно та аргументовано доносити інформацію до слухачів;

– не губитися, впевнено виступати перед членами комісії та відстоювати свою точку зору.

Як правило, захист є демонстрацією презентації курсової роботи, що синхронно супроводжується доповіддю. Захист курсових робіт проводиться згідно плану навчального процесу та розкладом захисту студентами робіт перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри та керівника курсової роботи. Чи допущено студента до захисту чи ні – рішення лише наукового керівника.

Як підготуватись до захисту?

Насамперед слід розуміти, що без попередньої підготовки отримати відмінну оцінку навряд чи можливо. Як мінімум, на руках має бути якісно написана, унікальна курсова робота, яка перевірена викладачем та допущена до захисту. Обов’язково потрібно продумати послідовність виступу, а для цього найкраще підготувати:

– доповідь – у ній необхідно зобразити основні тези курсової роботи, включаючи цілі, об’єкт та предмет дослідження. Важливо дотримуватися стислості та лаконічності, не відходити від теми та не захоплюватися другорядними моментами. У підсумку оптимальний обсяг доповіді – до 7 сторінок.

– презентацію – вона має ілюструвати доповідь. Добре структуровані слайди з тезами, фотографіями та схемами дозволяють наочно продемонструвати суть доповіді, та привернути увагу слухачів. Іноді якісна презентація витягує зовсім безнадійні роботи.

Завершує загальну підготовку до виступу — репетиція. Особливо це важливо якщо це перший Ваш захист. Репетирувати можна перед дзеркалом, своїм рідним, а також записати промову на відео, та переглянути, визначити де ваші переваги, а в чому недоліки. Чітка дикція, правильна вимова слів, витримана в середньому темпі – запорука успішного виступу.

Як відбувається захист курсової роботи?

Вся процедура захисту проходить у кілька етапів:

– протягом 7–10 хвилин виступ студента із доповіддю;

– стільки ж часу відводиться на дискусію з членами комісії;

– перерва, під час якої члени комісії приймають рішення (20-30 хвилин);

– оголошення оцінок.

Практика показує, що краще виступати серед перших, оскільки викладачі ще не дуже втомлені та лояльно ставляться до промовця. Додатковий плюс – не потрібно довго очікувати та хвилюватись. Закінчити виступ слід подякою слухачам та пропозицією перейти до обговорення.

Наприклад: ‘На цьому мій виступ закінчено. Дякую за увагу!’ або ‘Дякую за увагу! Я готовий відповісти на ваші запитання.’

Як відповідати на запитання членів комісії?

Викладачі можуть ставити різноманітні питання щодо теоретичної та практичної частини, уточнювати перспективи та значущість дослідження. Важливо не губитися і впевнено відповідати, адже це показує ваші знання та розуміння обраної теми. Тому перед захистом слід освіжити знання з проблеми курсової роботи.

Висновок

По суті захист курсової роботи є логічним завершенням довгої роботи над нею. Щоб не зіпсувати результати всіх років навчання, варто заздалегідь готуватися до здачі курсової та підходити до цього свідомо та завчасно. Студенти, які мали можливість приділити роботі достатню кількість часу, як правило, не мають труднощів при підготовці до захисту.

Слід звернути увагу на вибір одягу, пози під час виступу, а також жестів, міміки, інших зовнішніх форм поведінки. Імпонує елегантність та охайність в одязі.

Бажаємо Всім гарного захисту!

Ні пуху, ні пера!

Усім п’ятірок!)